Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een belangrijk onderdeel van een bedrijfsnoodplan. Het visualiseert de verschillende maatregelen, voorzieningen en instructies voor een bepaald gebouw of afdeling.

Op maat

Omstandigheden kunnen sterk van elkaar verschillen. Een ziekenhuis vereist een heel andere veiligheidsaanpak dan een kantoorgebouw, een fabriek of een basisschool. Verantwoordelijkheden zijn niet overal hetzelfde georganiseerd en de technische voorzieningen zijn vaak heel specifiek. Een ontruimingsplan zal dan ook op maat geschreven moeten worden. Bovendien zal het plan aan moeten sluiten bij het aanvalsplan van de brandweer. Aan een degelijk ontruimingsplan gaat dan ook een uitvoerige inventarisatie van de organisatie, de interne situering en de (specifieke) risico’s vooraf.

Het ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is een onderdeel van het totale bedrijfsnoodplan en bestaat feitelijk uit drie onderdelen:

1. Voor iedereen zichtbare maatregelen, zoals:

 • instructiebordjes
 • aanduiding van de vluchtroutes
 • noodverlichting

2. Ontruimingsdocumentatie, waarin o.a. zijn opgenomen:

 • alle instructies
 • taken en verantwoordelijkheden
 • bedrijfsvoorschriften
 • de BHV-organisatie

3. Ontruimingsplattegronden waarop o.a. zijn ingetekend:

 • vluchtroutes en (nood)uitgangen
 • plaats van de blustoestellen
 • EHBO-posten
 • verzamelplaatsen
 • hoofdafsluiters gas en elektra
Incendium - Het ontruimingsplan

De plattegronden worden in de het gebouw opgehangen en dienen als ondersteuning voor de medewerkers en de bezoekers voor het bepalen van de vluchtweg.

Scroll naar top