Bedrijfshulpverlening (BHV)

Algemene Informatie BHV

In geval van een incident in een bedrijf zal de bedrijfshulpverlener snel aanwezig moeten zijn. Van deze BHV’er wordt verwacht dat hij/zij de situatie kan overzien en de juiste noodzakelijke acties zal ondernemen. In feite vervult de bedrijfshulpverlener de voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulancedienst. De acties die de bedrijfshulpverlener onderneemt, kunnen van groot belang zijn voor het verdere verloop van het incident.

Incendium BHV

Regelgeving BHV

Verplichtingen voor de werkgever volgens de Arbo-wet

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening te organiseren. Eind 1999 is de Arbo-wet ingrijpend herzien. De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van bedrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Deze werknemers hebben de taak om in een situatie van gevaar voor de veiligheid of gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

Taken van de bedrijfshulpverlener

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
  • Het alarmeren van en samenwerken met de hulpverleningsorganisaties.

Kijk voor meer informatie over onze tweedaagse Basisopleiding bedrijfshulpverlener bij cursussen.

Scroll naar boven