Kleine blusmiddelen

Bij brandbeveiliging komt meer kijken dan de aanschaf van een blustoestel. Zo dient men ook te kijken naar de toepasbaarheid van de verschillende typen blustoestellen, naar brandmeldsystemen, vluchtwegsignalering en naar het trainen van werknemers in het juist optreden bij calamiteiten.

Onder kleine blusmiddelen verstaan we draagbare brandblusapparaten, die bestemd zijn om een beginnende brand te blussen, of onder controle te houden, totdat de brandweer aanwezig is. Deze brandblusapparaten dienen duidelijk zichtbaar en bereikbaar te worden opgehangen en moeten direct inzetbaar zijn. Het verdient aanbeveling om blusposten in te richten waar de brandslanghaspel, het brandblusapparaat, de brandmelder en andere hulpmiddelen, bij elkaar gegroepeerd zijn. Bij een gebouw met meerdere verdiepingen, op iedere verdieping op dezelfde plaats.

Bij het adviseren van blusmiddelen is het van belang te onderzoeken of het blusmiddel praktisch toepasbaar is, rekening houdend met o.a.: de brandklassen, gevaar, nevenschade, en continuïteit van de bedrijfsvoering. 

Scroll naar top