Ontruimingsoefeningen

Ondanks allerlei voorzorgmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch gebeuren dat er in een gebouw een calamiteit ontstaat. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan brand, gasuitstoot, chemicaliŽnongevallen, explosies of bommeldingen. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan kan ontstaan voor de mensen in dat gebouw, is het van groot belang dat het gebouw snel verlaten kan worden.


Dit ontruimen dient gecoŲrdineerd en zonder paniek te verlopen. Om een zekere mate van bedrevenheid bij de medewerkers op te bouwen is het daarom belangrijk dat, ondanks de overlast die het geeft en het argument dat werkzaamheden er onder lijden, er toch regelmatig geoefend wordt in het ontruimen van het gebouw. Deze oefeningen worden gefaseerd ingevoerd. Met andere woorden: er zit een opbouw in de moeilijkheid en de te verwerken (geŽnsceneerde) problemen.

Door middel van evaluaties achteraf dienen tekortkomingen te worden vastgesteld die als verbeteracties teruggekoppeld kunnen worden naar volgende oefeningen.

Een goed functionerende ontruimingsorganisatie kan er voor zorgen dat, in geval van een calamiteit, de gevolgen voor de medewerkers/bezoekers zo klein mogelijk worden gehouden. Bovendien is met het implementeren van ontruimingsoefeningen voldaan aan een stukje van de Arbo-wet, waarin wordt gesteld dat de werkgever ervoor moet zorgen dat in geval van een calamiteit er niet of nauwelijks slachtoffers onder personeelsleden en derden kunnen vallen.

Het is voor uw bedrijfshulpverleners van belang om het geleerde in hun eigen gebouw regelmatig te oefenen, op basis van de eigen instructies uit het bedrijfsnoodplan en met de eigen middelen. Een dergelijke oefening kan eventueel worden gecombineerd met een gedeeltelijke of totale ontruiming van uw gebouw.

Vanuit onze kennis en ruime ervaring op dit gebied, bieden wij u een compleet verzorgde oefening op uw locatie.
Iedere oefening, wordt vooraf met u op uw locatie besproken. Aan de hand van deze voorbespreking wordt een scenario vastgesteld en een draaiboek gemaakt. Deskundige waarnemers volgen het verloop van de oefening en beoordelen het optreden van uw bedrijfshulpverleners. Na afloop van de oefening wordt deze geŽvalueerd met alle betrokkenen, waarbij de leermomenten en eventuele verbeterpunten worden geÔnventariseerd en benoemd. 

Doel van ontruimingsoefeningen:

  • Medewerkers vertrouwd maken met het ontruimen van hun gebouw.
  • Een basis leggen voor het veiligheidsgevoel van de medewerkers/bezoeker.
  • Aan het licht brengen van tekortkomingen van de huidige ontruimingsprocedure.

 

bedrijfshulpverlening  cursussen  bedrijfsnoodplan  ontruimingsplan  kleine blusmiddelen  links

 


Incendium
tel: 06-10342966
e-mail: info@incendium.nl