Brandklassen

Brandklasse A
Branden van vaste stoffen

bijv.: hout, papier, textiel, rubber.

Brandklasse B
Branden van vloeistof

bijv.: benzine, olie, vet, lakken, teer, alcohol.
Brandklasse C
Branden van gassen

bijv.: methaan, propaan, waterstof, acetyleen, aardgas.
Brandklasse D
Branden van metalen

bijv.: aluminium, magnesium, lithium, natrium, kalium en legeringen van deze metalen.

CO2  sproeischuim  blusdeken  poederblusser  slanghaspel
terug naar kleine blusmiddelen

 


Incendium
tel: 06-10342966
e-mail: info@incendium.nl