Basisopleiding Brandbestrijding

Werknemers die al in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma kunnen middels deze opleiding "omgeschoold" worden tot een volwaardige BHV'er. In deze opleiding van 1 dag worden de basiskennis en vaardigheden bijgebracht van de verplichte taakonderdelen brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Tevens vindt ook de praktijk van de brandbestrijding plaats waarin wordt geleerd hoe men een beginnende brand dient te bestrijden.
De opleiding bestaat uit:
  • correct melden van incidenten
  • gebruik van communicatiemiddelen
  • preventieve voorzieningen
  • ontruiming
  • de branddriehoek
  • brand en brandstadia
  • blusmiddelen en blustoestellen
  • praktijkoefeningen: blussen van een beginnende brand


Deze cursusdag wordt afgesloten met een theorie-examen. Indien dit examen met goed gevolg wordt afgerond ontvangt de cursist na overlegging van het geldige EHBO-diploma het landelijk erkende diploma "Bedrijfshulpverlener" afgegeven door het Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening (NIBHV).

 

Basiscursus BHV  Herhalingscursus BHV  Instructie kleine blusmiddelen  AED
terug naar cursussen  

 


Incendium
tel: 06-10342966
e-mail: info@incendium.nl