Basiscursus Bedrijfshulpverlening

Tweedaagse opleiding volgens de richtlijnen van het NIBHV. De lessen worden gegeven op twee dagen en vinden plaats op de cursuslocatie van Incendium te Valkenswaard, of bij voldoende faciliteiten bij u op locatie.
De opleiding staat open voor groepsinschrijvingen van minimaal 8 en maximaal 16 personen per groep. Ook bestaat de mogelijkheid om voor deze opleiding individueel in te schrijven waarbij groepsindeling door ons zal plaatsvinden.

De opleiding bestaat uit:
Dag 1: Eerste Hulp
 • bewustzijnsstoornissen
 • ademhalingsstoornissen
 • circulatiestoornissen
 • verplaatsen van een slachtoffer
 • reanimatie

Dag 2: Brandbestrijding

 • correct melden van incidenten
 • gebruik van communicatiemiddelen
 • preventieve voorzieningen
 • ontruiming
 • de branddriehoek
 • brand en brandstadia
 • blusmiddelen en blustoestellen
 • praktijkoefeningen: blussen van een beginnende brand

Beide cursusdagen worden afgesloten met een theorie-examen. Indien deze examens met goed gevolg worden afgerond ontvangt de cursist het landelijk erkende diploma "Bedrijfshulpverlener" afgegeven door het Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening (NIBHV).

 

Herhalingscursus BHV  Instructie kleine blusmiddelen  Basisopleiding brandbestrijding  AED
terug naar cursussen  

 


Incendium
tel: 06-10342966
e-mail: info@incendium.nl